درباره فردای کیش

فردای کیش زیر نظر پایگاه خبری اقتصادنامه با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات به فعالیت می‌پردازد.

فردای کیش در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی حاضر در مناطق آزاد کشور تاسیس شده است.

تحریریه فردای کیش از بهترین خبرنگاران تشکیل شده و سعی دارد رویدادهای گوناگون مناطق آزاد کشور را تحلیل کند.