برچسب ها :افکار عمومی

برج‌های دوقلوی کیش و قربانی افکار عمومی

«برج‌های دوقلوی کیش» و ربط دادن آن به سرنوشت «برج‌های دوقلوی متروپل آبادان» مدتی است که به سرتیتر برخی‌ رسانه‌های ملی و منطقه‌ای تبدیل شده و نگرانی‌هایی را در فضای مجازی برای افکار عمومی دامن زده است. به گزارش فردای کیش به نقل از ایرنا، احداث برج‌های دوقلوی کیش در سال ۱۳۸۶ آغاز شد که […]ادامه مطلب...