برچسب ها :دولت رئیسی

اعدام کیش در دولت رئیسی

۱. تبدیل کیش به بمبئی با رها‌سازی ۱۳ هزار موتور برقی و از بین بردن امنیت و آرامش مسافران و کیشوندان ۲. استفاده از نابلدان در اداره جزیره و ناتوانی در تعیین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ۳. نا امید کردن سرمایه‌گذاران و بی‌انگیزه کردن آنان برای اجرای پروژه‌های جدید ۴. رواج قانون‌گریزی در رعایت قوانین […]ادامه مطلب...