برچسب ها :سرهنگ مهدی توانگر

فرهنگ ترافیکی کیش

فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در جزیره کیش همواره به عنوان یکی از اصول بهره برداری از خودرو است و کیشوندان توانسته اند در سه دهه گذشته با تاکید و تکرار این فرهنگ اجرای این قوانین را از کاغذ به کف خیابان منتقل کنند. شاید بتوان گفت که جزیره کیش قانونی خارج از قوانین […]ادامه مطلب...