برچسب ها :۲۵ مشخصه‌

✍️ علیرضا بهداد: ۲۵ مشخصه‌ی کیش

۱. دورهمی‌هایی داریم به‌نام همایشِ علمی ۲. زائرسراهایی داریم به نام هتل ۳. ارابه‌هایی داریم به نام تاکسی ۴. قدری شن و آبِ‌شور داریم به‌نام ساحلِ دریا ۵. یک سالن و چند صندلی و افرادی بی‌سیم به‌دست داریم به‌نام فرودگاه ۶. ویرانه‌ای داریم به‌نام سرویس بهداشتی ۷. تعدادی پاپتی‌ و غربتی‌ داریم به‌نام گردشگر ۸. […]ادامه مطلب...